Kontroling


Kontroling (controlling) je funkcionalno gledano podsistem rukovodstva društva, koji uključuje planiranje i kontrolu te koordinaciju informacijama u društvu. Kontroling time predstavlja pomoćnu “alatku” upravi društva.
Upravitelj kontroling funkcije nije kontroler, već je davaoc informacija rukovodstvu društva.

Zadaci kontrolinga su:

* Podrška u definisanju ciljeva
* Upoređivanje planiranog i ostvarenog
* Podrška u procesu planiranja
* Analiza odstupanja

Latest posts by admin (see all)